"Nic není nemožné pro toho, kdo chce"

PŘIJETÍ NA ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA:

 • nemocný vyžadující psychiatrickou lůžkovou péči,
 • nařízený výkon ústavního ochranného léčení osob s trvalým bydlištěm ve spádovém území PNHoB, povinného léčení a ústavního pozorování.


KRITÉRIA VYLUČUJÍCÍ PŘIJETÍ:

 • těžké intoxikace alkoholem, psychotropiky či léky,
 • věk nižší než 18 let,
 • sociální hospitalizace,
 • stavy vyžadující akutní somatickou péči.


OBJEDNÁNÍ K HOSPITALIZACI:

 • ústavní ochranným léčbám: muži - Mgr. Lidmila Bílková (416 808 180), ženy - Bc. Barbora Zumrová (416 808 244),
 • k pozorování/vyšetření duševního stavu - Prim. MUDr. Jana Brázdilová (416 808 396),
 • k léčbě závislostí (oddělení 7C, 7B, 7A) - prim. MUDr. Plachý (416 808 204), Bc. Lenka Syrová, staniční sestra (416 808 115),
 • na psychoterapeutické oddělení (oddělení 5) - prim. MUDr. Filip Kapras (416 808 145) a Vladimír Toms, staniční sestra (416 808 225).


OBJEDNÁNÍ K AMBULANTNÍ PÉČI

 • ---