Návštěvy v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice jsou POVOLENY, avšak za splnění níže uvedených podmínek:

  • návštěva musí mít doložený negativní antigenní nebo PCR test v posledních 48 hodinách nebo prokazatelně prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech nebo nejméně 2 týdny ukončené očkování proti COVID-19,
  • návštěva nesmí mít nařízenou karanténu a nesmí mít žádné známky infekčního onemocnění,
  • je možná návštěva maximálně dvou osob, a to na doporučenou dobu maximálně 20 až 30 minut (přímo u lůžka může být doba zkrácena), návštěva musí mít po celou dobu návštěvy minimálně respirátor třídy FFP2/KN95,
  • po dobu pobytu v areálu PNHoB je povinností mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2, KN95.
  • při pohybu v areálu PNHoB se musí od dalších návštěvníků dodržovat rozestupy min. 2 metry,
  • návštěva se musí řídit pokyny personálu.

Známky infekce či odmítnutí dodržovat hygienická opatření jsou důvodem nepovolení vstupu do nemocnice/na oddělení.

Antigenní ani jiné testy pro veřejnost NEPROVÁDÍME.

icon skype

Komunikujte s našimi pacienty přes Skype

Služba pro rodinné příslušníky a pracovníky komunitních služeb