Zákaz návštěv v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice platí na těchto odděleních: 1a, 1b, 2b, 6A, 7C.

Na ostatních odděleních jsou možné návštěvy za splnění níže uvedených podmínek:

 • návštěva musí mít doložený negativní antigenní nebo PCR test v posledních 48 hodinách nebo prokazatelně prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech nebo nejméně 2 týdny ukončené očkování proti COVID-19,
 • návštěva nesmí mít nařízenou karanténu a nesmí mít žádné známky infekčního onemocnění,
 • je možná návštěva maximálně dvou osob, po dobu maximálně 20 minut (přímo u lůžka může být doba zkrácena), návštěva musí mít po celou dobu návštěvy minimálně respirátor třídy FFP2/KN95,
 • po dobu pobytu v areálu PNHoB je povinností mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2, KN95.
 • při pohybu v areálu PNHoB se musí od dalších návštěvníků dodržovat rozestupy min. 2 metry,
 • návštěva se musí řídit pokyny personálu.

 
Zákaz návštěv se nevztahuje na:

 • návštěvy pacientů v terminálním stavu,
 • soudní znalce, Polici ČR, opatrovníky, úředníky, apod. = v úředních věcech mají vstup do nemocnice povolen,
 • konziliáře,
 • ambulanty - ambulance jsou nadále v provozu,
 • návštěvy lékárny,
 • duchovní.

Známky infekce či odmítnutí dodržovat hygienická opatření jsou důvodem nepovolení vstupu do nemocnice/na oddělení.

Antigenní ani jiné testy pro veřejnost NEPROVÁDÍME.

icon skype

Komunikujte s našimi pacienty přes Skype

Služba pro rodinné příslušníky a pracovníky komunitních služeb