• typ: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
  • vyvěšeno: 21.04.2015
  • zrušeno: 29.05.2015
Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
pdf  Zadávací dokumentace (2.54 MB) 21.04.2015
document  Krycí list nabídky (321.5 kB) 21.04.2015
archive  Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo, seznam subdodavatelů, požadavky objednavatele na pravidla realizace předmětu zakázky (973.53 kB) 21.04.2015
archive  Příloha č. 3 - projektová dokumentace (pavilony D, G, H) (6.31 MB) 21.04.2015
archive  Příloha č. 4 - výkaz výměr (pavilony D, G, H) (215.73 kB) 21.04.2015
pdf  Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení (113.79 kB)   27.05.2015