"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • typ: nadlimitní veřejná zakázka
  • vyvěšeno: 11.02.2014
  • lhůta pro doručení nabídek: 4.4.2014, 10:00 hodin

Zveřejněno na www.egordion.cz, ID zakázky P14V00019098, přímý odkaz zde

Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
pdf  Zadávací dokumentace (234.94 kB) 11.02.2014
pdf  Odůvodnění veřejné zakázky (46.77 kB) 11.02.2014
document  Smlouva o dílo (90 kB) 11.02.2014
spreadsheet  Situační plánek rozmístění objektů (296.65 kB) 11.02.2014
archive  Výkazy výměr (560.74 kB) 11.02.2014
document  Formuláře (98 kB) 11.02.2014
pdf  Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (250.19 kB) 31.03.2014
pdf  Dodatečná informace k zadávacím podmínkám 2 (235.54 kB) 01.04.2014
pdf  Smlouva o dílo - TZB Kladno s.r.o. (873.39 kB) 07.07.2014