"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • typ: veřejná zakázka malého rozsahu
  • vyvšeno: 28.04.2016
Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
pdf  Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace (731.28 kB) 28.04.2016
document  Základní kvalifikační předpoklady (99.38 kB) 28.04.2016
document  Krycí list nabídky (110 kB) 28.04.2016
spreadsheet  Výkaz výměr (31.07 kB) 28.04.2016
document  Smlouva o dílo (35.68 kB) 28.04.2016
pdf  Smlouva o dílo MM-PRAHA s.r.o. (162.97 kB) 24.05.2016