"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • typ: veřejná zakázka malého rozsahu
  • vyvěšeno: 15.08.2012
  • skončeno 11.09.2012
Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
pdf Výzva k podání nabídky 15.08.2012
pdf Smlouva o dílo Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. 11.09.2012
pdf Smlouva o dílo Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. - dodatek 19.10.2012