"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • typ: veřejná zakázka malého rozsahu
  • vyvěšeno: 14.11.2012
  • skončeno 28.01.2013
Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
pdf Výzva k podání nabídky (2.50 MB) 14.11.2012
document Krycí list nabídky (54 KB) 14.11.2012
document Smlouva o dílo VZOR (44 KB) 14.11.2012
spreadsheet Rekapitulace výkazu výměr (271 KB) 14.11.2012
pdf Smlouva o dílo (1.48 MB) 28.01.2013
pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (391 KB) 05.08.2013