"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • dosažení věku 18 let,
  • tělesný a duševní stav umožňující zapojení se do léčebných aktivit (nejsou k dispozici bezbariérové vstupy, pacienti musí disponovat jistou fyzickou zdatností ke zvládnutí režimu léčby),
  • u pacientů kde po vysazení látky hrozí odvykací stav ("absták"), je nutný předchozí pobyt na detoxu (nekomplikovaný detoxifikační pobyt je dle zvážení lékaře možné absolvovat v rámci základní stabilizační fáze léčby),
  • dostavení se ve střízlivém, neintoxikovaném stavu,
  • předchozí telefonická domluva.