"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • přiznat si plný rozsah problémů, které vznikly v důsledku závislosti,
  • zorientovat se v počátcích a příčinách vzniku a rozvoje závislosti,
  • porozumět tomu, jakou roli plní alkohol, droga či hraní automatů v životě pacienta,
  • otevřeně hovořit o svých problémech a aktivně přistupovat k jejich řešení,
  • aktivně pracovat s vlastními pocity a „chutěmi“,
  • posílit důvěru v sebe a obnovit ztracené sebevědomí,
  • uvědomit si strukturu vlastních životních hodnot a začít ji měnitučit se vhodným způsobem vyplňovat volný čas,
  • vytvořit si krátkodobé plány pro nejbližší období po léčbě,
  • aktivně řešit problémové situace a přijímat odpovědnost za svůj život,
  • vytvořit si jasnou představu budoucího života.