"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • typ: veřejná zakázka malého rozsahu
  • vyvěšeno: 13.05.2015
  • zrušeno: 20.05.2015
Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
pdf  Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace (533.1 kB) 13.05.2015
document  Krycí list nabídky (36.45 kB) 13.05.2015
spreadsheet  Výkaz výměr 13.05.2015
document  Návrh smlouvy o dílo (32.59 kB) 13.05.2015
pdf  Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení (75.48 kB) 20.05.2015