"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

CENTRUM KOMPLEXNÍ REHABILITACE PN HORNÍ BEŘKOVICE

Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice je koncipováno jako jedno samostatné oddělení s navazujícími pracovišti - Tréninkovým centrem manuálních dovedností a Tréninkovým centrem psychosociálních dovedností. Obě tréninková centra budou nově zbudována a budou fungovat na komunitním principu.

Cílem projektu je docílit komplexní psychiatrické rehabilitace, proto bude v rámci projektu vybudováno navazující pracoviště Tréninkové centrum sociálních dovedností, které vznikne stavební rekonstrukcí v II. NP. objektu bývalého kláštera v areálu psychiatrické nemocnice. Nová pracoviště navazují na místnosti, které slouží v rámci následné péče k interaktivní vazbě mezi klienty a neziskovými organizacemi následné péče. Nově vzniknou pracoviště:


OBJEKT B SO1 Klášter:

  1. Tréninková prádelna
  2. Tréninková kuchyňka
  3. Terapeutický prostor pro individuální konzultace hovorna 5 pracovišť
  4. Prostor pro komunitní setkávání
  5. Místnost pro PC trénink kognitivních funkcí

Zvýšení efektivity léčebných procesů předpokládá zřízení samostatného Tréninkového centra manuálních dovedností, které vznikne rekonstrukcí bývalého objektu skladu uhlí ve dvoupatrové rehabilitační pracoviště. Nově vzniknou ergoterapeutické dílny a pracoviště.

Dvě nová pracoviště se vzájemně doplňují a významným způsobem vytvářejí příznivé podmínky pro rozšíření manuálních a sociálních dovedností, které umožní rozvoj a implementaci komplexního programu rehabilitační péče.

Soustředěním pacientů zařazených do rehabilitačního programu na specializované oddělení bude vytvořeno stabilní prostředí a podpořena motivaci skupinovou kohezi. Podpoří jejich pocit bezpečí, protože si nebudou muset zvykat na jiné pacienty a personál.


OBJEKT O SO 2 Uhelna:

  1. Tělocvična
  2. Dílny 8 nezávislých prostor


Ke stažení:

o projektu terapeuticke centrum