"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • typ: veřejná zakázka malého rozsahu
  • vyvěšeno: 22.05.2015
  • zrušeno: 05.06.2015
Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
pdf  Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace (620.63 kB) 22.05.2015
document  Krycí list nabídky (36.42 kB) 22.05.2015
spreadsheet  Výkaz výměr (46 kB) 22.05.2015
document  Smlouva o dílo (32.74 kB) 22.05.2015
pdf  Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení (78.62 kB) 05.06.2015