"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • typ: veřejná zakázka malého rozsahu
  • vyvěšeno: 07.03.2016
Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
pdf  Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace (618.47 kB) 07.03.2016
document  Krycí list nabídky (34 kB) 07.03.2016
spreadsheet  Slepý rozpočet (173 kB) 07.03.2016
document  Smlouva o dílo (35.55 kB) 07.03.2016
pdf  Smlouva o dílo Michal Bartko (771.91 kB)  23.03.2016