"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

  • typ: veřejná zakázka malého rozsahu
  • vyvěšeno: 30.03.2012
  • skončeno 13.07.2012
Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
icon Zadávací dokumentace (223.57 kB) 30.03.2012
icon Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (200.87 kB) 30.03.2012
icon Výkaz výměr (35 kB) 30.03.2012
icon Nabídka oblastí (188 kB) 30.03.2012
icon Příloha 1 - Technická specifikace (287.5 kB) 30.03.2012
icon Zpráva / protokol o posouzení a hodnocení nabídek (1.08 MB) 24.05.2012
icon Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky nejvhodnějšímu uchazeči (444.16 kB) 24.05.2012
icon Smlouva o komplexní dodávce počítačového programu STEP SQL (4.39 MB) 13.07.2012
pdf  Smlouva o poskytování servisní služby a podmínkách jejího poskytování (1.51 MB) 13.07.2012
icon Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 009-2012/00001 o komplexní dodávce počítačového programu STEP (477.16 kB) 20.08.2012
icon Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 009-2012/00001 o komplexní dodávce počítačového programu STEP (4.03 MB) 29.11.2012