Tisková zpráva k zahájení projektu Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv (LP-HRMGSA-040)

04/2022

Bezpečné prostředí a předcházení konfliktům v psychiatrické péči

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice se letos zapojila do projektu v oblasti zkvalitnění péče o duševní zdraví realizovaného Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví. Zaměří se konkrétně na redukci využívání omezovacích prostředků, které se nemocnice/oddělení zavázala/o snížit o dalších 6 %, a na rozvoj a podporu prevence a zvládání konfliktů s pacienty v psychiatrické péči.

„Z výzkumu, který jsme realizovali ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, vyplynulo, že pacienti vnímají omezování a systémy pravidel a zvyklostí na odděleních značně negativně. Také jsme zjistili, že je velmi málo rozšířené vzdělávání pracovníků například v deeskalačních technikách nebo o alternativních strategiích, jak používání omezovacích prostředků předcházet,“ říká Pavel Říčan, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích téma prevence konfliktů a používání omezovacích prostředků řeší dlouhodobě. „V roce 2019 naši vedoucí ošetřovatelé absolvovali kurz s lektory z Velké Británie zaměřený na prevenci a deeskalaci konfliktů a seminář zaměřený na změny režimových opatření,“ říká psycholog Marek Procházka, který dodává, že standardně v zařízení probíhají pravidelné schůzky na tato témata s vyhodnocováním statistik omezení a diskusí o metodických postupech a preventivních opatřeních.

Partnerem projektu je norská univerzita University of South-Eastern Norway zastoupená profesorem a vedoucím výzkumného centra pro duševní zdraví a závislosti Bengtem Eirikem Karlssonem. Díky partnerství budou mít pracovníci přímé péče i managementu možnost vycestovat na třídenní stáž do Norska, která má být vedle dalšího vzdělávání a společné práce na metodice evidence využívání omezovacích prostředků inspirací a zdrojem užitečných informací.

Právě to je jedním z důvodů, proč se psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice do projektu zapojila. „Kromě posílení kompetence klíčových lékařů i sester akutních oddělení projekt přinese inspiraci ze zahraničí v oblasti moderní koncepce akutního oddělení, profesionální komunikace s pacienty a inovativních přístupů k léčbě, jako jsou nefarmakologické léčby psychických poruch v partnerské organizaci v Norsku,“ vysvětluje psycholog Procházka.

Více informací o projektu najdete na: https://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/aktualni-projekty/lidska-prava/.

Projekt je financován prostřednictvím Fondů EHP a Norska.

 logo Norway grants logo CPRPDZ gray
 

Vítejte na stránkách Psychiatrické Nemocnice Horní Beřkovice

Počínaje únorem 2018 jsme spustili novou webovou prezentaci naší nemocnice. Věříme, že vám nové uspořádání stránek bude vyhovovat a že zde naleznete všechny potřebné informace. Horizontální menu se nyní člení dle typu návštěvníka stránek a levé menu obsahuje odkazy na nejčastěji hledané informace.

Velice oceníme vaši konstruktivní podněty, které nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře.

A nyní několik slov k naší historii. Původně Psychiatrická léčebna v Horních Beřkovicích byla založena v roce 1891 jako filiální ústav tehdejšího Zemského ústavu pro choromyslné v Praze. V této podobě fungoval až do roku 1919. Tehdy byl prohlášen jako samostatný, postupně byla vybudována řada pavilonů s původním počtem lůžek 1000. V osmdesátých letech minulého století došlo k postupné reprofilizaci lůžek a snižování jejich počtu, což vedlo ke zkvalitňování péče o nemocné.

Od 1. 7. 2013 změnila léčebna rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví svůj název na Psychiatrická nemocnice a od 1. 8. 2014 nese nemocnice nový název Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice. Nachází se na hranicích Středočeského a Ústeckého kraje mezi Roudnicí nad Labem a Mělníkem.

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice opakovaně uspěla v náročném akreditačním řízení a již po několikáté se stala držitelem prestižního certifikátu Spojené akreditační komise, o.p.s.

S tradicí od roku 1891