V Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice stále pracujeme na zlepšení jak poskytované zdravotnické péče, tak i na zlepšení prostředí a fungování naší nemocnice. Podívejte se na projekty, které se nám povedlo zrealizovat.

 

Červen 2018 - Výměna technologie parní kotelny

V červnu 2018 se kolaudačním rozhodnutím podařilo naší nemocnici završit proces výměny technologie parní kotelny. Tímto jsme obnovili dodávky páry potřebné pro stravovací provoz a provoz prádelny a výrazně posílili spolehlivost a bezpečnost technologie výroby a dodávky páry. Během celé výměny technologie jsme museli zajistit praní prádla externě a nouzově vlastními silami zajistit i veškeré stravovací služby. K výměně technologie došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice – Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 9,8 mil. Kč). Celkové náklady celé akce byly 14,2 mil. Kč.


Únor 2018 - Nové sanitní vozy

V únoru 2018 jsme ukončili projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – obnova sanitních vozidel“, v rámci kterého došlo k výměně zastaralých dvou sanitních vozů zn. Mercedes Benz za nové vozy zn. Volkswagen Crafter. K výměně došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice – Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 2,28 mil. Kč). Obměnou dochází k snížení provozních nákladů nemocnice v oblasti oprav, spolehlivosti vozů a hlavně ke zvýšení přepravního komfortu pacientů (klimatizace a nezávislé topení přepravního prostoru, vyšší a větší přepravní prostor) a dále ke zvýšení komfortu řidičů předmětných vozidel a větší bezpečnosti všech.  

 
Listopad 2017
- Nová výšková pracovní plošina

V listopadu 2017 se podařilo naší nemocnici zakoupit z vlastních zdrojů výškovou pracovní plošinu GENIE Z 51/30 JRT a tím dosáhnout větší soběstačnosti v rámci oprav a údržby majetku státu. Do této doby jsme byli nuceni si plošinu pronajímat a s ohledem na náklady s tím spojené činnosti vyvolávající potřebu plošiny kumulovat a důsledněji plánovat. Plošina s výškovým dosahem přesahující 15 m nám umožňuje veškeré opravy a údržbu majetku na výškových budovách nemocnice při naplnění všech předpisů z oblasti BOZP. Samozřejmostí byl i tlak na jednotlivé vyčleněné pracovníky údržby na vyšší míru odborných znalostí při nutnosti speciálního doškolení. Celkové pořizovací náklady dosáhly výše 1,7 mil. Kč.

 
Listopad 2017
- Nový dieselagregát

V listopadu 2017 se podařilo naší nemocnici dosáhnout v oblasti elektrické energie v případě výpadku dodávek soběstačnosti. Ukončili jsme projekt pod názvem „PN Horní Beřkovice – pořízení náhradního zdroje elektrické energie - motorgenerátoru“. Tímto jsme výrazně pokročili v oblasti BOZP, kdy v případech výpadku dodávek z veřejné sítě zaskakuje pořízený náhradní dieselový zdroj a okamžitě začíná do interní sítě dodávat elektrickou energii potřebnou nejen na osvětlení, ale i pro zajištění provozního chodu celé nemocnice. K výměně došlo za výrazného přispění zřizovatele naší nemocnice – Ministerstva zdravotnictví ČR (výše dotace 0,91 mil. Kč).