Osobní údaje subjektů údajů (tj. pacientů, zaměstnanců, obchodních partnerů - fyzických osob podnikatelů, jakož i dalších dotčených osob) jsou v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice zpracovávány dle níže uvedených zásad, pravidel a principů, vyplývajících z platné právní úpravy a nařízení GDPR (↗):