Tato sekce internetových stránek je určena pro rodinné příslušníky a blízké osoby našich pacientů. Stránky vám pomohou při hospitalizaci vašeho člena rodiny v PN Horní Beřkovice.

Nabídka vpravo slouží jako rozcestník s užitečnými odkazy.

Duševní onemocnění a hospitalizace člena rodiny, partnera či blízkého člověka v psychiatrické nemocnici je náročná životní událost. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice zprostředkuje podporu pracovníka pro rodiny a blízké, který vám pomůže zorientovat se v situaci a poskytne vám informace o hospitalizaci v PN Horní Beřkovice:

  • Šárka Hajná, telefon 771 147 837, volejte v pracovní dny mezi 10 a 18 hodinou. Více informací zde.

pracovnik pro rodiny 

Pracovník pro rodiny a blízké

pracovnik pro rodiny

Informace o hospitalizaci

pracovnik pro rodiny

Informace o léčbě

pracovnik pro rodiny

Kontakt s pacientem

pracovnik pro rodiny

Jak být oporou pro člena rodiny

NÁVŠTĚVY ZAKÁZÁNY

Od pátku 5. 11. 2021 do odvolání platí v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice zákaz návštěv pacientů. Je uzavřený vstup do areálu. Po individuální telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem jsou možné výjimky u pacientů omezených ve svéprávnosti a pacientů v těžkém stavu. Pro tyto návštěvy platí povinnost doložit doklad o bezinfekčnosti podle aktuálně platných pravidel (očkování, prodělaný COVID-19 v posledních 180 dnech, PCR test v posledních 3 dnech, antigenní test v posledních 24 hodinách). Návštěva nesmí mít nařízenou karanténu a nesmí mít žádné známky infekčního onemocnění, musí mít po celou dobu návštěvy nasazený minimálně respirátor třídy FFP2. Na oddělení je možná u jednoho pacienta návštěva maximálně dvou osob současně, po dobu maximálně 30 minut (přímo u lůžka může být doba zkrácena). Návštěva se musí řídit pokyny personálu. Toto opatření je v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

Karanténa je aktuálně na odděleních 1A, 3A, 7A a 7C. Z důvodu karantény jsou ZASTAVENY příjmy mužů k léčbě závislosti.

Antigenní ani jiné testy pro veřejnost NEPROVÁDÍME.