Statutární akty:

 
pdfOrganigramy PNHoB  (951.21 KB)
 (platné od 1. 2. 2018)


Udělení akreditace:

*

* PNHoB informuje, že akreditace pro obor specializačního vzdělávání „SEXUOLOGIE“ je nahrazena akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR k ze dne 10. 3. 2020, č. j. MZDR/19198/2019-3/VLP, k provádění vzdělávání v základním kmeni psychiatrickém (viz odkaz výše)


Výroční zprávy:


Žádosti:


Obecné: