Informace o léčbě

Pro členy rodiny a blízké osoby pacientů je důležité, aby byly informovány o postupu léčby a plánovaném propuštění z nemocnice. Zároveň je duševní onemocnění důvěrnou a osobní záležitostí každého pacienta. Proto je předávání informací o jeho zdravotním stavu přísně kontrolováno.

Pacient má právo určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu. Toto někdy komplikuje informování příbuzných a blízkých, pokud je pacient jako oprávněné osoby neuvede.

Informace o zdravotním stavu pacienta je oprávněn podat pouze lékař oddělení. Ostatní personál k tomu nemá oprávnění. Lékař může zmocněné osoby informovat také telefonicky, pokud byl předem dohodnut způsob bezpečné identifikace příjemce informací (heslem).

 
Kontakty na oddělení a lékaře

Pracovník telefonní ústředny vás přepojí na požadované oddělení. Můžete také volat přímo na oddělení ošetřujícímu lékaři. Telefonní čísla na jednotlivá oddělení a jména lékařů jsou uvedena v pravém sloupci stránek oddělení - rychlý odkaz na stránky oddělení viz:

1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 6A 6C 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9

Lékaři mohou být vzhledem ke své vytíženosti obtížně k zastižení. Pokud se s tímto problémem potýkáte:

  • respektujte doporučenou dobu pro kontakt s lékařem, kterou vám sdělí pracovníci oddělení,
  • obraťte se na Pracovníka pro rodiny a blízké, který vám pomůže kontakt zprostředkovat.