PŘIJETÍ NA ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA:

 • nemocný vyžadující psychiatrickou lůžkovou péči,
 • nařízený výkon ústavního ochranného léčení osob s trvalým bydlištěm ve spádovém území PNHoB, povinného léčení a ústavního pozorování.


KRITÉRIA VYLUČUJÍCÍ PŘIJETÍ:

 • těžké intoxikace alkoholem, psychotropiky či léky,
 • věk nižší než 18 let,
 • sociální hospitalizace,
 • stavy vyžadující akutní somatickou péči.


OBJEDNÁNÍ K HOSPITALIZACI:

 • k ústavní ochranným léčbám:
  • muži - Mgr. Lidmila Bílková (416 808 180),
  • ženy - Bc. Barbora Zumrová (416 808 244),
 • k pozorování/vyšetření duševního stavu pacienta/tky:
  • prim. MUDr. Kateřina Vojtová (416 808 252, 320),
 • k léčbě závislostí (oddělení 7C, 7B, 7A):
  • Bc. Lenka Syrová, vrchní sestra (733 713 396 v době od 7:00 do 15:00).

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A CENNOSTÍ

Vážení pacienti, vážení klienti naší nemocnice,

sdělujeme Vám, že nemocnice nemá možnost s ohledem na pojistné limity a nutnost výrazně vyšších požadavků pojišťovny na zabezpečení úschovy peněz a cenností, uchovávat hotovostní peněžní prostředky, ale i cennosti vyšších hodnot. Z tohoto důvodu jsme nuceni zajistit převoz a vložení peněz na speciální bankovní účet nemocnice. Toto je spojeno s úhradou bankovních poplatků vkladových či výběrových a o tyto poplatky Vám při výdeji budou Vaše prostředky kráceny. Dále Vás informujeme, že dle podmínek banky je nutné výběr vyšších hodnot (i výběr s požadavkem na hodnotovou skladbu bankovek či výběr jiné měny, avšak totožné s měnou při vkladu) předem v bance objednat (výběr je nutné objednat jeden až tři pracovní dny dopředu, tzn. před plánovaným ukončením hospitalizace v nemocnici).

Sdělujeme Vám, že nemocnice vede speciální bankovní účet pacientských peněz pouze v měně CZK (…koruny české…). Jakákoli hotovostní transakce v jiné měně než CZK (např. převod na CZK v souvislosti s vkladem na účet či naopak výběr v dané měně z tohoto účtu) bude zatížena kromě bankovních poplatků ještě poplatkem z titulu kurzových rozdílů při vkladu, výběru či převodu na bankovní účet pacienta). I z tohoto titulu Vám při výdeji či převodu budou Vaše prostředky kráceny.

Dále Vám sdělujeme, že nemocnice na základě souhlasu a požadavku pacienta může hotovostní finanční prostředky převést na bankovní účet.

Děkujeme za pochopení.