PŘIJETÍ NA ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA:

 • nemocný vyžadující psychiatrickou lůžkovou péči,
 • nařízený výkon ústavního ochranného léčení osob s trvalým bydlištěm ve spádovém území PNHoB, povinného léčení a ústavního pozorování.


KRITÉRIA VYLUČUJÍCÍ PŘIJETÍ:

 • těžké intoxikace alkoholem, psychotropiky či léky,
 • věk nižší než 18 let,
 • sociální hospitalizace,
 • stavy vyžadující akutní somatickou péči.


OBJEDNÁNÍ K HOSPITALIZACI:

 • k ústavní ochranným léčbám:
  • muži - Mgr. Lidmila Bílková (416 808 180),
  • ženy - Bc. Barbora Zumrová (416 808 244),
 • k pozorování/vyšetření duševního stavu pacienta/tky:
  • příjmové mužské oddělení - prim. MUDr. Pavel Richtar (416 808 181),
  • příjmové ženské oddělení - zást. primáře MUDr. Demetra Hadjipapanicolaou (416 808 136),
 • k léčbě závislostí (oddělení 7C, 7B, 7A):
  • Bc. Lenka Syrová, vrchní sestra (733 713 396 v době od 7:00 do 15:00).