Rok 2011

Označení projektu: CZ 0036


Schválení projektu:

Výcvikové a vzdělávací centrum primární protidrogové prevence realizované za podpory FM EHP/Norska (tzv. „Norských fondů“) bylo úspěšně dokončeno. Provoz centra byl zahájen v září roku 2009.

Ve zrekonstruovaných prostorách je vybudován multimediální sál, který poskytuje zázemí pro programy primární protidrogové péče. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou pacienti PNHoB.

Kostel se stal centrem kulturních a vzdělávacích aktivit, do jeho prostor se přesunuly tradičně pořádané akce Beřkovické jaro, Beřkovický podzim, apod. Projekt umožnil aktivní trávení volného času pacientů stejně jako cíleně zaměřené preventivní programy pro pacienty ohrožené vznikem závislosti na psychoaktivních látkách.

V součinnosti s potřebami přilehlého regionu a Ústeckého kraje se rozšiřuje cílová skupina projektu o školská zařízení, odbornou i laickou veřejnost, apod.  

Projekt byl úspěšně realizován a jeho provoz zahájen v první pol. roku 2009. Více informací o projektu viz internetové stránky projektu (↗).
 

logo kostel

www.centrumberkovice.cz (↗)

logo eea grants

Hlavní grantový partner Fond pro podporu výkumu EHP/Norsko (↗)