"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

Smluvní partner PNHoB Smlouva zveřejněna
icon JUDr. Olga Knoblochová - smlouva o poskytování právní pomoci 2008 + dodatek č. 1 (806.47 kB) 12.09.2014
icon JUDr. Jan Opletal - smlouva o poskytování právní pomoci 2008 + dodatek č. 1 (973.9 kB) 12.09.2014
icon JUDr. Olga Knoblochová - smlouva o poskytování právní pomoci 2014 + dodatek č. 1 (470.69 kB) 12.09.2014
icon JUDr. Jan Opletal - smlouva o poskytování právní pomoci 2014 + dodatek č. 1 (535.15 kB) 12.09.2014
icon ALFA SOFTWARE s.r.o. - smlouva o programátorském servisu a podpoře (579.11 kB)  12.09.2014
icon GORDION, s.r.o. - mandátní smlouva (462.63 kB)  12.09.2014
icon GORDION, s.r.o. - smlouva o poskytování služeb (889.47 kB) 12.09.2014
icon Mgr. Lukáš Záveský - servisní smlouva (275.65 kB) 12.09.2014
icon PolyComp, a.s. - smlouva o pravidelných kontrolách dle stanoviska ITI (437.12 kB) 12.09.2014
icon SAK, o.p.s. - smlouva o provedení následného akreditačního šetření (306.67 kB) 12.09.2014
icon SEKK spol. s r.o. - externí hodnocení kvality (466.47 kB) 12.09.2014
icon STRATOS.INF.CZ - smlouva o poskytování servisní služby a podmínkách jejího poskytování (981.4 kB) 12.09.2014
icon Trade JM s.r.o. - smlouva o zpracování žádosti o podporu (421.31 kB) 12.09.2014
icon Výtahy Vaněrka s.r.o. - smlouva č. SS 525 - servis, údržba, opravy a revize výtahů (429.9 kB) 12.09.2014
icon ZONT s.r.o. - servisní smlouva (772.88 kB) 12.09.2014
icon ASW-CZ s.r.o. - smlouva o údržbě programového vybavení EVIS č. 4 (144.04 kB) 18.09.2014
icon CASABLANCA INT s.r.o. - smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací (284.78 kB) 18.09.2014
icon PAX spol. s r.o. - smlouva o spolupráci (96.02 kB) 18.09.2014
icon STAPRO s. r. o, - servisní smlouva č. SO-1760 (954.48 kB), icon P 1, icon P 2, icon P 3, icon sleva 2009, 2010 18.09.2014
icon BEC odpady s.r.o. - smlouva o nakládání s odpady a přepravě odpadů č. S10Q400660 (857.48 kB) 19.09.2014
icon McGreen a.s. - příkazní smlouva (1) (929.4 kB) 22.09.2014
icon TECHNICOM s.r.o. - smlouva o dílo č. SR/0350/2006 (691.65 kB) 22.09.2014
icon Mělnická zdravotní a.s. - smlouva o poskytování a úhradě vybraných zdravotních výkonů (226.46 kB) 26.09.2014
icon HASAP GASTRO Consulting s.r.o. - smlouva č. S1-0902003-1 (895.82 kB) 30.09.2014
icon HASAP GASTRO Consulting s.r.o. - smlouva č. S5-0902004-1 (809.17 kB) 30.09.2014
icon HASAP GASTRO Consulting s.r.o. - smlouva č. S5-0902004-1 - dodatek č. 1 (206 kB) 27.06.2016
icon Česká pošta s.p. - dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb (843.71 kB) 13.10.2014
icon Mgr. Ivana Koudelková - smlouva o poskytování poradenské a konzultační činnosti (204.02 kB) 13.10.2014
icon SYNLAB.CZ - smlouva o spolupráci (175.08 kB) 13.10.2014
icon Ing. Pavel Limberský, SEILI, služba DDD - deratizace, desinsekce (359.4 kB) 07.11.2014
icon CGB-Consult s.r.o. - smlouva č. 14/02 - CGB (daňové, účetní a ekonomické poradenství) (404.25 kB) 07.11.2014
icon Robert Terrich - smlouva o zajištění služeb a poradenské činnosti (257.7 kB) 11.11.2014
icon McGreen a.s. - příkazní smlouva (2) (826.75 kB) 11.11.2014
icon AB Facility a.s. - smlouva o deratizaci a dezinsekci (322.55 kB) 11.03.2015
icon Mělnická zdravotní a.s. - výpověď rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti specializačního vzdělávání (104.98 kB) 11.03.2015
icon Ing. Zdeněk Charvát - příkazní smlouva (147.97 kB) 27.03.2015
icon Zuzana Hrstková - smlouva o nájmu nebytových prostor a movitých věcí (872.34 kB) 31.03.2015
icon Lubica Tomečková - smlouva o zhotovování stomatologických výrobků (365.96 kB) 16.04.2015
icon SAK, o.p.s. - smlouva o hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (488.52 kB) 28.04.2015
icon Karel Burian - příkazní smlouva (439.23 kB) 20.04.2015
icon S.A.W. CONSULTING s.r.o. - příkazní smlouva (352.74 kB) 16.10.2015
icon Tomáš Líbal - servisní smlouva (2.29 MB) 06.11.2015
icon ATLAS CONSULTING s.r.o. - servisní smlouva (1.4 MB) 21.12.2015
icon Ing. Zdeněk Charvát - příkazní smlouva 2016 (463.41 kB) 29.03.2016
icon Alfa Software, s.r.o. - smlouva o poskytování servisu SW vybavení společnosti Alfa Software, s.r.o. (631.07 kB) 27.04.2016
icon Karel Burian - příkazní smlouva (506.4 kB) 27.04.2016
icon SEKK spol. s r.o. - obchodní smlouva (812.74 kB) 27.04.2016
icon JUDr. Petr Šustek - objednávka právních služeb (183.56 kB) 16.05.2016
icon KZ systém - servisní smlouva (2.55 MB) 31.05.2016